Tarieven

Bijles
Een bijles duurt standaard 50 minuten.
Meest gebruikelijk is een vaste bijles per week. Dit kost € 30,- per bijles.
Bij het tarief is inbegrepen de voorbereiding van de docent, de materiaalkosten (aanschaf boeken e.d.), de gesprekken over vorderingen met ouder(s) en de bijles zelf.
Indien meer leerlingen met exact dezelfde lesstof tegelijk bijles willen afnemen, kan dit ook (max. 4 leerlingen, dit in verband met de benodigde individuele aandacht).

Halve bijlessen (dus 25 minuten) kunnen ook. Dit kost € 16,- per (halve) bijles.

Bijles kan ook worden afgenomen in combinatie met studiebegeleiding of huiswerkbegeleiding.

aantal 1 bijles/week 1/2 bijles/week 
1 leerling € 30,- € 16,-
2 leerlingen € 22,50 (75%) € 12,- (75%)
3 leerlingen € 18,- (60%) € 9,60 (60%)
4 leerlingen € 15,- (50%) € 8,- (50%)


Studiebegeleiding

De minimale afname is 3 maal per week (om de begeleiding goed te kunnen laten verlopen).
Er wordt voor één maand aangemeld en elke maand wordt de overeenkomst automatisch verlengd totdat er formeel wordt opgezegd. In het hieronder vermelde kostenoverzicht zijn de doordeweekse schoolvrije dagen (vakantie- en feestdagen) verrekend. De betaling geschiedt per maand en is dus elke maand gelijk, juli en augustus uitgesloten.

frequentie / week bedrag / maand
3x per week € 180,-
4x per week € 240,-
5x per week € 240,-

Dus: 5 halen, 4 betalen!

Huiswerkbegeleiding
De minimale afname is 2 maal per week.
Er wordt voor één maand aangemeld en elke maand wordt de overeenkomst automatisch verlengd totdat er formeel wordt opgezegd. In het hieronder vermelde kostenoverzicht zijn de doordeweekse schoolvrije dagen (vakantie- en feestdagen) verrekend. De betaling geschiedt per maand en is dus elke maand gelijk, juli en augustus uitgesloten.

frequentie / week bedrag / maand
2x per week
3x per week
€ 90,-
€ 135,-
4x per week € 180,-
5x per week € 180,-

Dus ook hier: 5 halen, 4 betalen!

Coaching
Voor sommige leerlingen is er meer ondersteuning nodig dan alleen studiebegeleiding of bijles. Dan spelen er vaak andere (vaak sociaal / emotionele of neurologische) factoren een rol. Begeleiding in dit soort situaties is volledig afhankelijk van de gevraagde ondersteuning, wat moet blijken na één of meerdere (gratis) intake-gesprekken.
Begeleidingsuur van leerlingen met zorg-indicatie (PGB) bedraagt € 45,- , maar dit geldt alleen voor het gedeelte “extra individuele zorg”. De “gewone studiebegeleiding” wordt als dusdanig berekend.

Leerlingen in het HAVO/VWO, MBO of HBO staan soms voor moeilijke zaken, waar er sterk wordt uitgegaan van eigen initiatieven, zoals profielwerkstuk, onderzoeksopdracht, afstudeerscriptie enz.  Ook deze leerlingen kunnen we ondersteunen. Ook hier geldt dat een (gratis) intake-gesprek duidelijk moet maken wat de gewenste ondersteuning is.
Individuele contacturen bedragen € 37,50.
Ondersteunende (contactloze) uren bedragen € 27,50

Zelfstudie
Een leerling is ook welkom voor alleen zelfstudie, dus gebruik makend van de rustige omgeving, een laptop, WiFi, versnapering, echter geen begeleiding. De kosten bedragen € 7,50 per keer (max. 2 uur, tussen 13:00 en 17:30). Er moet wel (gezien de beschikbare werkplekken) van tevoren een afspraak worden gemaakt.