Home

NIEUWS:

12 februari bekend gemaakt:
Eindexamens gaan dit schooljaar door. Er komen 3 tijdvakken in plaats van 2. Dit betekent dat leerlingen de examens in hun vakken kunnen spreiden over de eerste twee tijdvakken (dus half mei en half juni). Het derde tijdvak (begin augustus) is dan voor een herkansingsmogelijkheid voor één vak.

Daarnaast mag een leerling, als dat nodig is om te slagen, op één cijfer een duim leggen: dit cijfer telt dan niet mee voor het slagen (maar wordt wel op de cijferlijst, behorend bij het diploma, vermeld). Dit mag echter niet voor de kernvakken (Nederlands, Engels en Wiskunde).
Voor het VMBO gelden weer iets andere regelingen in verband met alleen kernvak Nederlands en dat er geen centraal examen is voor hun beroepsvak.
Deze maatregelen zijn bedoeld om die leerlingen, die veel hinder in hun leren hebben door Corona, meer kans op succes te geven.
School+ zal daar een extra bijdrage aan leveren, door in de meivakantie en tussen het eerste en tweede tijdvak diverse examentrainingsvormen voor diverse vakken aan te bieden.

Welkom op de website van School+, een kleinschalige instelling die veel mogelijkheden biedt op het gebied van huiswerkbegeleiding, bijles, coaching en overige, op maat geleverde, ondersteuning.

Mijn naam is Erik Meulenbeld en ik ben bevoegd docent in de vakken wiskunde en scheikunde, met daarnaast veel leservaring in de vakken natuurkunde en economie. De huiswerk- resp. studiebegeleiding wordt ondersteund door:
Eva (afgestudeerd “Social Work”).
Daphne
Bienke (PABO-achtergrond, eigen bedrijf m.b.t. coaching kinderen met sociaal-emotionele problemen d.m.v. paarden).

Het zijn en blijven bijzondere tijden. Corona …
School+ is vooral online actief. De bijlessen zijn vrijwel volledig via video-verbinding. En dat gaat prima! (natuurlijk, “gewoon” is fijner). Alleen in geval van slechte verbinding wijken we hier sporadisch van af. Ook de huiswerkbegeleiding en studiebegeleiding vindt grotendeel online plaats. Ook hier geldt: daar waar het echt nodig is nodigen we een leerling uit om langs te komen. Maar alles gepland, niet meer dan 2 leerlingen tegelijk!
We kunnen dit alleen volhouden doordat we kleinschalig zijn en met strikte regels wat betreft mondkapjes, reinigen van alle contactgebonden onderdelen (tafels, deurklinken, toilet enz.) werken.
De vorig schooljaar “voorexamenleerlingen” en dus dit schooljaar “examenleerlingen” hebben relatief gesproken de grootste klap gekregen. Het wordt voor veel leerlingen echt knokken om een waardevol en niveau-vast diploma te halen.
School+ zal proberen door middel van extra goed ondersteunende examentraining leerlingen over de streep te trekken, zodat ze aan het einde van de rit niet de dupe zijn van voor hen ongrijpbare en niet-controleerbare leersituaties.
School+ komt nog met een op maat afgestemd programma voor in de mei-vakantie en daarna!

 

Op dit moment hebben wij leerlingen/studenten voor o.a.:
– huiswerkbegeleiding
– studiebegeleiding
– individuele coaching
– sociaal emotionele begeleiding (zorgleerlingen)
– bijles wiskunde (alle niveaus, inclusief VAVO)
– bijles scheikunde (alle niveaus, inclusief VAVO)
– bijles natuurkunde (alle niveaus)
– economie (t/m HAVO-5)
– studieswitch (MAVO-HAVO, HAVO-VWO, MBO-HBO, HBO-WO)

Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Kijk rond op de website voor meer informatie en neem gerust contact met ons op om een individuele wens te bespreken:
schoolplusww@gmail.com of  0641921441.

School+ is gevestigd op Stationsstraat 31A, 7101 GH te Winterswijk